CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DHN

Tầng 3, Toà nhà Thăng Long, 98A,
Phố Nguỵ Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Phone: +84 (0) 4 6286 4916

Fax: +84 (0)4 3786 8459

Email: info@dhn-holdings.com

Website: www.dhn-holdings.com