Hãy bắt đầu sự nghiệp với DHN

Tại DHN, chúng tôi luôn chào đón những tài năng mới với nền văn hóa đa dạng tham gia các tổ chức của chúng tôi. Môi trường làm việc hiện đại của chúng tôi và cách tiếp cận kinh doanh tiến bộ là những đặc điểm làm cho chúng tôi độc đáo.

 

Cho dù bạn tham gia với chúng tôi theo hợp đồng thời vụ hay lâu dài thì bạn ngay lập tức đã trở thành một phần của chúng tôi với những đóng góp quan trọng của bạn. Các giá trị của tinh thần đồng đội được thể hiện trong một ý thức mạnh mẽ.

 

Chúng tôi tin rằng trong việc nuôi dưỡng một môi trường làm việc hòa nhập và thúc đẩy một nhận thức sở hữu, cung cấp cơ hội cho mọi người sẽ giúp chúng tôi nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ.

Chúng tôi nhận ra rằng con người là động lực chính đằng sau sự thành công của chúng tôi, và chúng tôi liên tục tìm cách để đền đáp cho sự cống hiến của họ. Nhân viên của chúng tôi được hưởng mức lương cạnh tranh, lợi ích vượt trội, cùng với cơ hội đào tạo chuyên nghiệp toàn diện và kỹ năng phát triển.

 

DHN cũng đang di chuyển về phía trước trong việc có một tổ chức phẳng hơn, dẫn đến trao quyền lớn hơn và cung cấp nhiều cơ hội phát triển hơn cho toàn bộ nhân viên.

 

Nếu bạn cảm thấy rằng bạn có điều gì đó để cùng chúng tôi phát triển bằng cách thêm giá trị cho công ty; khách hàng của chúng tôi và đổi lại nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài cho cá nhân, chúng tôi muốn nghe từ bạn.